Rammer for udvikling

Udskolingen i Bjerringbro findes på henholdsvis Egeskovskolen, Bøgeskovskolen og friskolerne, som alle har et stort fokus på at styrke overgangen til ungdomsuddannelserne. Skolerne har et tæt samarbejde med Bjerringbro Gymnasium og er en del af JetNet, som er et landsækkende samarbejde mellem skoler og virksomheder. Sammen har skolerne desuden indgået et samarbejde med Grundfos om projekter, der giver de unge mulighed for at smage på erhvervslivet. 

Hvor skal du studere?

Det er vigtigt, at udskolingen giver de unge en tryg overgang til ungdomsuddannelserne. Med udvalget af fagligt stærke folke- og friskoler i Bjerringbro har de mulighed for at vælge en skole, der giver dem de bedste forudsætninger for faglig og personlig udvikling. Og hvor de kan dyrke deres interesser i selskab med ligesindede.